Navegación: Inicio Inicio 
Usuario
Contrasinal:

RGE 80. CREAR PARA APRENDER: STEAM

SECRETARIADO
SECRETARIADO NACIONAL 2021

Como asociarse?
Para asociáreste podes cubrir este formulario e envialo á nosa sede nacional.

Contacta con nós
Contactar

GARABULLIÑO

RGE. NÚMERO ESPECIAL COVID-19

SOBRE O PLAN DE USOS DAS TORRES DE MEIRÁS

Materiais didácticos e experiencias educativas innovadoras

Actas do IV Congreso de Patrimonio Etnográfico

A fenda dixital - 2012

A educación no rural en Galiza

A Escola, ¿Punto de encontro entre o profesorado e educadores/as sociais?

A elaboración e adaptación dos materiais curriculares

Actividades e recursos educativos dos museos de Galicia

NOVAS
COMUNICADO DE PRENSA: CENSURA NO IES PUNTA CANDIEIRA DE CEDEIRA
Nova Escola Galega considera inadmisible o sucedido no Instituto de Cedeira

ODIO ESPAÑA... AMO ESPAÑA

 

-       Utilizar a censura como estratexia educativa queda fóra de toda lóxica racional.

-       Antes ao contrario, os centros educativos deben converterse en foros de deliberación e debate que contribúan a formar cidadáns críticos.

-       Nova Escola Galega condena enerxicamente a retirada dunha exposición realizada polo alumnado do IES Punta Candieira, de Cedeira, só por incluír manifestacións que non lle gustaron a alguén, for quen for, e pídelles unha reflexión sobre o acontecido ás autoridades educativas.

 

 

Santiago, 8 de abril

 

O movemento de renovación pedagóxica Nova Escola Galega, que leva catro décadas contribuíndo á construción dunha escola pública e democrática, considera inadmisibles os sucesos acontecidos hai apenas uns días no IES Punta Candieira, de Cedeira onde, por indicación das autoridades educativas, foi retirado –nunha decisión que só pode ser considerada como un acto de pura censura– un mural que recollía un poema elaborado por parte do alumnado do centro.

 

Que a retirada da referida obra colectiva do alumnado fose consecuencia, como semella, de que algunha persoa se vise incomodada por expresións vertidas no poema –ODIO ESPAÑA, talvez– non vén senón agravar a situación creada. Ninguén aprende nada positivo ao ver que unha obra colectiva é retirada sen máis, pois só pode percibir que hai cousas que se poden dicir –sempre sen agredir persoalmente a ninguén– e cousas que non. Consiste nisto a formación dos cidadáns do futuro? Cal é ese futuro que nos espera, entón? Por que a esa persoa supostamente ofendida non se lle ocorreu colocar un mural paralelo ao lado no que se dixese, por exemplo, AMO ESPAÑA? A ensinanza sería a mesma? Non, claro que non, pois neste caso o alumnado do centro comprendería que non todas persoas pensamos da mesma maneira sobre unha realidade dada... e que esa realidade –e o mundo mesmo– ten que ser construída entre todos, entre todas, admitindo perspectivas contrarias á nosa.

 

Pero a gravidade da situación creada non acaba aí. Toda a acción da administración educativa se derivou, segundo parece, dunha denuncia anónima –absolutamente covarde e deshonesta, polo tanto-. Desde cando a administración educativa se move por estes parámetros? É ese o seu cometido como garante dun sistema educativo democrático, participativo, dunha educación para todos e para todas? Sexamos serios ou corremos o perigo de converter a realidade educativa galega nunha sorte de patio veciñal onde os dixomedíxomes estean á orde do día. 

 

Non educamos retirando carteis ou impedindo abordar cuestións que poidan preocupar con algunha apreciable intensidade o alumnado e o profesorado, senón, polo contrario, tomando eses asuntos, preocupacións ou provocacións como materia de reflexión sobre os valores, co horizonte da educación ética e estética necesarias, nun clima ordenado e laborioso da vida dos centros escolares. Máis aínda, debe ser enfatizada a contradición inmensa que supón retirar a exposición baixo o suposto de que “incita ao odio e prexudica a convivencia”, amparándose nas referidas denuncias anónimas e sen sequera dar a oportunidade aos organizadores de defenderse desas acusacións. Que aprendizaxe pode concluír o alumnado de tal maneira de proceder de quen ten a obrigación de velar pola súa formación?

 

Todos estes acontecementos circunscríbense nun momento concreto e nunha realidade –educativa e política– tamén moi concreta. Non é a primeira vez que se censuran traballos colectivos de alumnado e profesorado. Calquera cousa que non lle guste a alguén –con poder– pode ser obxecto de retirada sen máis. E esta maneira de actuar está provocando tamén a existencia –talvez por primeira vez na historia recente– de centros espidos, aqueles con paredes, con taboleiros, nos que non se colga nada que non sexa politicamente correcto, ben sexa pola censura explícita que este comunicado pretende denunciar ou –o que é peor– pola autocensura produto daquela. E está provocando ao tempo, que a realidade de moitos centros educativos diste moito da súa desexable conversión en proxectos colectivos, nos que sexa posible formarse e aprender tamén fóra das aulas, confrontando o noso pensamento co daquelas persoas coas que convivimos todos os días.

Coincide tamén este intolerable suceso acontecido en Cedeira coa paulatina conversión de boa parte das direccións dos centros educativos en correa de transmisión dunha administración educativa ao servizo dunha doutrina política determinada, tornando cada vez máis utópica a idea dunha escola democrática. Ben é certo que esta situación é produto, en parte, da inhibición dun sector importante do profesorado á hora de asumir tarefas de responsabilidade organizativa.

E coincide, igualmente, con outras denuncias no ámbito educativo das que tivo coñecemento a opinión pública ultimamente, relacionadas coa utilización do galego como lingua vehicular ou con calquera circunstancia que non sexa do agrado dunha parte da Inspección educativa que, lonxe de cumprir o seu cometido, desenvolve o seu labor cun nesgo partidista evidente e igualmente intolerable. Ou, cantas denuncias ou chamadas de atención se produciron por algo tan elemental como non respectar os períodos lectivos de ensinanza da lingua galega en certos centros educativos? Serán necesarias as denuncias anónimas para que a Inspección actúe neses casos? De verdade que actuaría aínda que esas denuncias se producisen?

Afortunadamente, a profesionalidade da inmensa maioría do profesorado galego impide que esas denuncias existan. A mesma profesionalidade que debe esixirse dos demais chanzos do sistema educativo.


 
Voltar
Buscador
Chave


Tamén estamos en...
Enlace externo  Facebook
Enlace externo  Youtube
Enlace externo  Correo electrónico

XIII PREMIOS EDUCACOMPOSTELA

V CONGRESO INTERNACIONAL A FENDA DIXITAL

XORNADAS DE EDUCACIÓN PARA O CAMBIO CLIMÁTICO

EDUCAR PARA A PAZ EN TEMPOS DE PANDEMIA

REDE GALEGA DE EDUCACIÓN E DESENVOLVEMENTO RURAL

XXXII ENCONTRO (virtual) DA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE MRP

CALENDARIO 2021

NEG OPINA LOMLOE

NEG OPINA LINGUA

XI SEMINARIO OBRADOIRO DE AVALIACIÓN DE MATERIAIS DIDÁCTICOS

IV XORNADAS DA TERRA DE MIRANDA

XXXIV ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE EDUCADORES/AS POLA PAZ

Manifesto ante a presenza militar nas actividades dos centros escolares

XXXII ENCONTRO DE MRP

POR UNHA ESCOLA PÚBLICA E LAICA

PROPOSTAS DE TRABALLO "CASTELAO MAXISTRAL"

RECOÑECEMENTO A SUSO JARES
RECOÑECEMENTO A SUSO JARES

XXV ANIVERSARIO NEG

NEG e a lingua (1983-2008)

ENGÁDESTE?

Modelo de Normalización defendido por NEGNova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com